GENEL KULLANIM ŞARTLARI

Barındırma Servisleri ile ilgili hükümler
Semtte Bul kullanıcıları, kendilerine tahsis edilen ortam “görsel yükleme” bölümlerinden ve paylaşılan anketlerden sorumludurlar. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Uluslararası Fikir/ Sanat Eseri, Patent, Marka ve Dini Değerler ile ilgili haklarına muhalefet eden, her tür formattaki yazı, ses ve görüntü verilerinin (Kitap, Müzik Notaları, MP3, Video…vb), eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve kendilerine tahsis edilen disk alanında ve üyelik hesaplarında bulundurmalarına müsaade edilemez. Semtte Bul, yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcının kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve üyelik hesabı üzerinde yapılan anketlerin diğer kullanıcıların paylaştıkları servisleri sabote etmesi durumunda, Semtte Bul diğer kullanıcıların selayeti açısından kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Barındırma servislerinin Disk Alanı, Veritabanı Alanı ve Veritrafiği (Bant Genişliği) kota kapasitelerinin aşılması durumunda, aşım oranındaki hizmet bedelleri her ay otomatik olarak fatura edilerek kullanıcıya yansıtılır, fatura ihbarı kullanıcıya e-posta ve SMS ile iletilir. Üyelerin disk alanları kişisel veri depolama merkezi olarak kullanılamaz. Hizmet Aşım Bedellerinin son ödeme tarihi fatura oluşturulmasını takip eden 5 işgünüdür. Hizmet Aşım Bedellerinin ödenmemesi durumunda sağlanan servisler durdurulabilir.

İçerik ile ilgili hükümler

5651 sayılı yasa gereği, Semtte Bul bir “yer sağlayıcı”dır. Semtte Bul, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak, uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmış veya uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmamış ancak kutsal ve manevi sayılan değerlere saldırıda bulunan, kamu hassasiyeti teşkil eden, ve Kumar, Pornografi, Bilişim Korsanlığı, Kimlik Avcılığı, Umut Tacirliği, SPAM faaliyeti gibi içerik barındıran ve üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş anketlerin yayını kullanıcıya haber verilmeksizin durdurulabilir. İçerikten zarar gören ve usulüne göre başvuran kişilerin bildirimi üzerine, yahut yetkili makamlardan gelen talepler ve emirler doğrultusunda, anketler denetime tabi tutulabilir, gerekli görüldüğü taktirde anketlerin yayınları kullanıcıya haber verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulabilir.

Kullanıcı Mahremiyetli ile ilgili hükümler

Semtte Bul kullanıcıların hesap oluştururlarken beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan kullanıcıların gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar Semtte Bul bu kullanıcıların hesaplarına el koyma, sağladığı servisleri durdurma hakkını saklı tutar.

Semtte Bul, 5651 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler gereğince, sağladığı ürün ve hizmetlerle ilişkili trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. Semtte Bul kullanıcılarından almış olduğu kimlik ve iletişim bilgileri ile trafik bilgisini adli bir tebligat olmadığı sürece 3. kişilerle paylaşmaz.

Semtte Bul gerek duyduğunda, kullanıcıların kimlik teyidini, kullanıcıların beyan ettikleri GSM, sabit telefon ve e-posta adreslerini kullanarak gerçekleştirir. Kullanıcının beyan ettiği bilgilerin tümünün değişmesi durumunda, kullanıcı fiziksel olarak kimlik ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde kullanıcı hesabı ile ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir.

E-posta , telefon veya GSM bilgilerinden herhangi birini kasıt olmadan hatalı beyan eden kullanıcılar veya beyan ettiği bu bilgilerinde değişiklik olan kullanıcılar bu bilgilerini SadeceAnket.com hesaplarına giriş yaparak düzeltmekle yükümlüdürler.

Kullanıcı, kendisine Semtte Bul tarafından sağlanan her tür kullanıcı bilgisi, şifre ve parolalarının güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan Semtte Bul sorumlu tutulamaz. Kullanıcı parola bilgilerini unuttuğu takdirde,” Semtte Bul” satış sonrası destek yazılımını kullanarak kayıtlı e-posta adresine veya kayıtlı GSM numarasına mesaj olarak bu bilgileri aktarabilir. Kullanıcının adına kayıtlı e-posta adresinin veya GSM numarasının el değiştirmesi sonucunda kaynaklanabilecek problemlerden Semtte Bul sorumlu tutulamaz.

Semtte Bul bir yargı mercii değildir. Semtte Bul üzerindeki kullanıcı hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu yargıya götürerek çözmelidirler. Semtte Bul gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı ürünleri duraklatarak taraflardan resmi belge beyanı talep edebilir. Bu beyanlar doğrultusunda Semtte Bul hesabı taraflardan birine aktarır. İhtilafın devam etmesi durumunda hesap üzerinde hak iddia eden taraf ilgili yargı mercilerine başvurmalıdır.

İş bu sözleşme ile Semtte Bul, hizmet verdiği bütün kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kurum veya kuruluşların bu konuda SadeceAnket.com satış sonrası destek sistemi aracılığı ile “Müşteri Hizmetlerine” bildirim yapmaları gerekmektedir. Bildirimi takiben 96 saat içinde ilgili kurum referanslar listesinden çıkartılır.

Kişisel verilerinizi reklamverenlere satmayız ve bize özellikle izin vermediğiniz sürece sizi doğrudan tanımlayan bilgileri (adınız, e-posta adresiniz veya diğer iletişim bilgileriniz gibi) reklamverenlerle paylaşmayız. Bunun yerine, reklamverenler bizimle reklamlarını göstermek istedikleri hedef kitle türü gibi bilgileri paylaşmakta ve biz de bu reklamları ilgilenebilecek kişilere göstermekteyiz. Kullanıcıların reklamverenlerin içerikleriyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamalarına yardımcı olmak amacıyla reklamverenlere reklamlarının performansına ilişkin raporlar sunmaktayız. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Bu bilgiler nasıl paylaşılır?

Bilgileriniz başkalarıyla aşağıdaki şekillerde paylaşılır:

Semtte Bul Ürünleri’nde Paylaşım

Paylaşımda bulunduğunuz ve iletişim kurduğunuz kişiler ve hesaplar
Ürünlerimizi kullanarak paylaşımda bulunduğunuzda ya da iletişim kurduğunuzda, paylaşımlarınızın hedef kitlesini siz seçersiniz. Örneğin, Semtte Bul’da bir şey paylaşırken gönderiniz için hedef kitle seçersiniz. Gönderinizi bir grupla, tüm arkadaşlarınızla, herkese açık olarak veya sadece seçtiğiniz kişilerin olduğu bir listeyle paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde insanlarla veya işletmelerle iletişim kurmak için Kategoriler veya Etiketler’i kullandığınızda, gönderdiğiniz içerikleri bu kişi ve işletmeler görebilir. Ağınızda bulunan kişiler ayrıca reklamlarla ve sponsorlu içeriklerle etkileşiminiz de dahil olmak üzere Ürünlerimizde gerçekleştirdiğiniz eylemleri görebilir. Buna ek olarak Semtte Bul yayınlayan hesaplar, kendi anketlerine kaç kişi ulaşmış veya baktığını görebilir.

Herkese açık bilgiler, Ürünlerimizde ve başka yerlerde hesap sahibi olan veya olmayan herkes tarafından görülebilir. Semtte Bul kullanıcı adınız, paylaşırken hedef kitlesini herkese açık olarak belirlediğiniz tüm bilgiler, Semtte Bul’da herkese açık profilinizde yer alan bilgiler ve Semtte Bul Sayfanızda, herkese açık Semtte Bul üyeliğinde, Kategoriler veya Etiketler gibi diğer herkese açık forumlarda paylaştığınız içerikler buna dahildir. Siz, Kategoriler veya Etiketler’i kullanan diğer insanlar ve biz herkese açık bilgileri; diğer Semtte Bul Şirketi Ürünleri’nde, arama sonuçlarında, araçlarımız ya da API’lerimiz aracılığıyla veya başka yollardan, Ürünlerimizi kullanan veya kullanmayan herkese gönderebilir veya bilgileri bu kişilerin erişimine açabiliriz. Herkese açık bilgiler ayrıca arama motorları, API’ler ve TV gibi çevrimdışı medya kanalları gibi üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla ve Ürünlerimizle entegre olan uygulamalar, internet siteleri ve diğer hizmetler tarafından görülebilir, erişilebilir, yeniden paylaşılabilir veya indirilebilir.

Hangi bilgilerin herkese açık olduğunu ve Semtte Bul görünürlüğünüzü nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.
Sizinle ilgili başkalarının paylaştığı veya yeniden paylaştığı içerikler

İçeriklerinizi kimlerle paylaştığınıza dikkat edin. Ürünlerimizde hareketlerinizi gören kişiler, bunları Ürünlerimizde ve başka yerlerde başka insanlarla paylaşabilir. Bu durumda, paylaşırken seçtiğiniz hedef kitlenin dışındaki kişiler ve işletmeler de içeriklerinizi görebilir. Örneğin, bir gönderi veya mesajı sadece belirli kişilerle paylaşsanız bile bu kişiler paylaşımınızı indirerek, ekran görüntüsü alarak veya yeniden paylaşarak içeriği Ürünlerimizde veya başka yerlerde, yüz yüzeyken veya Semtte Bul Alanlar gibi sanal gerçeklik deneyimlerinde başkalarına gösterebilir. Ayrıca bir başkasının gönderisine yorum yaptığınızda veya içeriğine ifade bıraktığınızda, yorumunuz veya ifadeniz bu kişinin içeriğini görebilen herkes tarafından görülebilir.

Ayrıca insanlar Ürünlerimizi kullanarak sizin hakkınızda bir içerik oluşturabilir ve kendi seçtikleri hedef kitleyle paylaşabilir. Örneğin insanlar bir fotoğrafınızı kendi anketi üzerinde paylaşabilir, yer işaretli bir gönderide sizden bahsedebilir ya da sizi belirli bir konumda etiketleyebilir veya sizin hakkınızdaki bilgileri kendi gönderilerinde veya mesajlarında paylaşabilir. İnsanların Ürünlerimizde sizin hakkınızda paylaştığı içeriklerden rahatsızlık duyuyorsanız içerikleri nasıl şikayet edeceğiniz hakkında bilgi alın.

Not: Kötüye kullanımın önüne geçmek için geliştiricilerin veri erişimini daha da sınırlandırıyoruz. Örneğin; son 3 ayda uygulamasını kullanmadığınız geliştiricilerin, Semtte Bul verilerinize erişimini kaldırıyoruz. Ayrıca değişiklikler yaptığımız Giriş özelliğinin bir sonraki sürümünde, uygulama incelemesi yapılmadan bir uygulamanın sizden talep edebileceği bilgileri sadece adınız, Semtte Bul kullanıcı adınız ve biyografiniz, profil resminiz ve e-posta adresinizle sınırlandırıyoruz. Başka herhangi bir verinin istenmesi için bizim onayımız gerekecek.

Üçüncü Taraf Ortaklarla Paylaşım

Ürünlerimizi kullanıma sunmamıza ve iyileştirmemize yardımcı olan veya işletmelerini büyütmek için Semtte Bul İşletme Araçları’nı kullanan üçüncü taraf ortaklarla birlikte çalışıyor ve bu sayede şirketlerimizin faaliyetlerini sürdürüp dünya genelinde ücretsiz hizmetler sunabiliyoruz. Hiçbir bilginizi kimseye satmıyoruz ve asla satmayacağız. Ayrıca ortaklarımızın, sağladığımız bilgileri nasıl kullanabileceğine ve paylaşabileceğine ilişkin katı kısıtlamalar uyguluyoruz. Bilgileri aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

Analiz hizmetlerimizi kullanan ortaklar.

İnsanların gönderileriyle, ilanlarıyla, Sayfalarıyla, videolarıyla ve hem Semtte Bul Ürünleri’ndeki hem de başka yerlerdeki diğer içerikleriyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamaları konusunda insanlara ve işletmelere yardımcı olmak için toplu istatistikler sağlıyoruz. Örneğin Sayfa yöneticileri ve Kategoriler veya Etiketler, gönderilerine bakan, ifade bırakan veya yorum yapan kişi veya hesap sayısı hakkındaki bilgilerin yanı sıra Sayfalarında veya hesaplarında gerçekleşen etkileşimleri anlamalarına yardımcı olan toplu demografik verileri ve diğer bilgileri alırlar.

Reklamverenler

Reklamverenler, reklamlarını ne tür insanların gördüğü ve reklamlarının nasıl performans gösterdiği hakkında raporlar alır. Ancak bize izin vermediğiniz sürece, kimliğinizi ortaya çıkaran bilgileri (adınız veya e-posta adresiniz gibi sizinle iletişime geçmek için doğrudan kullanılabilecek bilgiler veya kimliğinizi belirli kılan diğer bilgiler) asla paylaşmayız. Örneğin, hedef kitlelerini daha iyi anlayabilmeleri için reklamverenler ile genel demografik bilgiler ve ilgi alanı bilgileri (bir reklamın İstanbul’da yaşayan ve yazılım kozmetik ilgilenen 18-25 yaş arası bir kadın tarafından görüldüğü gibi) paylaşabiliriz. Ayrıca sizi bir reklamverenden alışveriş yapmaya veya kendisiyle ilgili bir eylem gerçekleştirmeye hangi Semtte Bul reklamlarının teşvik ettiğini tespit edebiliriz.

Semtte Bul kullanıcıların yapmış olduğu anketlerin reklamlarını nasıl yapar.

Semtte Bul üzerinde yapılan kaliteli içeriklerin ve küçük işletmelerin anketleri tarafımızdan ücretsiz yapılmaktadır. Ancak bu yapılan anketlerde bazı kurallara uyulması gerekmektedir. Örneğin yapmış olduğunuz anket kişileri veya kurumları zor durma düşürmeyen anketler olması gerekmektedir. Sistem üzerinde aynı anketi bir çok kişi paylaşmış olabilir bu tarz durumlarda öncelik ve kaliteli içerik ilkeleri baz alınarak bu anketlerin reklamı yapılmaktadır. Semtte Bul reklam kuralları hakkında buradan bilgi bilgi alabilirsiniz.

Semtte Bul ve topluluğumuza verdiğiniz taahhütler

Misyonumuz doğrultusunda ilerleyebilmek için bu hizmetleri size ve diğer kullanıcılara sunuyoruz. Karşılığında sizden aşağıdaki taahhütleri bekliyoruz:

1. Semtte Bul’u kimler kullanabilir

İnsanların fikirlerinin ve yaptıklarının arkasında durması, topluluğumuzun daha emniyetli ve güvenilir olmasını sağlar. Bu nedenle aşağıdakilere uymanız gerekir:

Gerçek hayatta kullandığınız adınızı veya bir şirketiniz var ise şirket adınızı kullanın.
Hakkınızda doğru bilgileri girin.
Sadece kendinize ait tek bir hesap oluşturun ve zaman tünelinizi kişisel amaçlarınız için kullanın.
Şifrenizi paylaşmayın, başkalarına Semtte Bul hesabınıza erişim hakkı tanımayın, (iznimiz olmaksızın) hesabınızı bir başkasına devretmeyin.
Semtte Bul’a mümkün olan herkesin kullanımına açmaya çalışıyoruz, ancak aşağıdaki durumlarda Semtte Bul’u kullanamazsınız:

13 yaşın (veya Ürünlerimizi kullanmak için ülkenizdeki yasalarca öngörülen asgari yasal yaşın) altında olmanız halinde.
Cinsel suçlardan hüküm giymiş olmanız halinde.
Koşullarımızı veya İlkelerimizi ihlal ettiğiniz için daha önce hesabınızı kapatmış olmamız halinde.
Yürürlükteki yasalar gereği ürün, hizmet veya yazılımlarımızı almaktan yasaklanmış olmanız halinde.

2. Semtte Bul’da paylaşabilecekleriniz ve yapabilecekleriniz

Kullanıcılarımızın Semtte Bul’a kendilerini ifade etmek ve önemsedikleri içerikleri paylaşmak için kullanmalarını, ancak bu süreçte başkalarının güvenliğini ve topluluğumuzun bütünlüğünü tehlikeye atmamalarını istiyoruz. Dolayısıyla, aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmayacağınızı (veya başkalarını bu davranışlarda bulunması için teşvik etmeyeceğinizi veya desteklemeyeceğinizi) kabul etmektesiniz:

Ürünlerimizi, aşağıda sayılan özelliklere sahip herhangi bir şey yapmak veya paylaşmak için kullanamazsınız:
Bu Koşulları, Topluluk Standartlarımızı ve Semtte Bul kullanımınız için geçerli diğer koşul ve ilkeleri ihlal eden.
Yasadışı, yanıltıcı, ayrımcı veya aldatıcı olan.
Fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bir başkasının haklarını ihlal eden.
Virüs veya kötü amaçlı yazılımlar yükleyemez ya da Ürünlerimizin kullanıma kapanmasına, aşırı yüklenmesine veya düzgün çalışamamasına sebep olabilecek herhangi bir eylemde bulunamazsınız.
Otomatik yöntemler kullanarak (önceden verilmiş iznimiz olmaksızın) Ürünlerimizden veri toplayamaz veya bu verilere erişemezsiniz ya da erişim izninizin olmadığı verilere erişme girişiminde bulunamazsınız.
Yapılan anketlerin bir kişi veya kurumların prestijini zedelemesi durumunda engelleme veya hesap kapatma cezaları uygulanmaktadır.
Bu hükümleri ihlal eden içeriklere erişimi kaldırabilir veya kısıtlayabiliriz.

Paylaştığınız bir içeriği Topluluk Standartlarımızı ihlal etmesi nedeniyle kaldırırsak, bu Koşulları esaslı veya sürekli olarak ihlal etmediğiniz sürece ya da bu eylemin bize veya diğer kişilere hukuki sorumluluk yüklemeyeceği; kullanıcı topluluğumuza zarar vermeyeceği; hizmet, sistem veya Ürünlerimizin bütünlüğünü ya da işleyişini tehlikeye atmayacağı veya engellemeyeceği; teknik sınırlamalar nedeniyle kısıtlı olmadığımız ya da yasal nedenlerle bu açıklamayı yapmamızın yasaklanmamış olduğu durumlarda, sizi bilgilendirecek ve yeniden inceleme talep edebilmeniz için sahip olduğunuz seçenekleri size bildireceğiz.
Topluluğumuzu desteklemek amacıyla, haklarınızı (fikri mülkiyet hakları dahil) veya koşul ve ilkelerimizi ihlal ettiğini düşündüğünüz içerik ya da davranışları şikayet etmenizi öneririz.

3. Bize verdiğiniz izinler

Hizmetlerimizi sunabilmek için sizden bazı izinler almamız gerekmektedir:

Oluşturduğunuz ve paylaştığınız içerikleri kullanma izni: Paylaştığınız veya yüklediğiniz bazı içerikler (fotoğraflar ya da videolar gibi) fikri mülkiyet yasaları tarafından korunuyor olabilir.
Semtte Bul ve kullandığınız diğer Semtte Bul Şirketi Ürünlerinde oluşturduğunuz veya paylaştığınız bu gibi içeriklerin fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ya da ticari marka gibi) size aittir. Burada yer alan hiçbir Koşul, içeriklerinize ilişkin sahip olduğunuz hakları kullanmanızı engellemez. İçeriklerinizi herkesle, dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.
Ancak hizmetlerimizi sunabilmemiz için, bize bu içerikleri kullanmamıza yönelik bazı yasal izinler (“lisans” olarak bilinen) vermeniz gerekmektedir. Bu lisansları, yukarıda yer alan 1. Kısım’da açıklandığı şekilde yalnızca Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak ve iyileştirmek amacıyla vermektesiniz.
Fikri mülkiyet hakları kapsamındaki içerikleri Ürünlerimizde veya Ürünlerimizle bağlantılı şekilde paylaştığınızda, yayınladığınızda veya yüklediğinizde; içeriklerinizi barındırmamız, kullanmamız, dağıtmamız, değiştirmemiz, çalıştırmamız, kopyalamamız, herkese açık olarak sunmamız veya göstermemiz, çevirisini yapmamız ve türevlerini oluşturmamız için (gizlilik ve uygulama ayarlarınız doğrultusunda) bize münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisanslanabilir, telifsiz ve uluslararası bir lisans vermiş olursunuz. Bu bağlamda örneğin Semtte Bul’da bir fotoğraf paylaştığınızda, bu fotoğrafı saklamamıza, kopyalamamıza ve hizmetimizi veya kullandığınız diğer Semtte Bul Ürünlerini destekleyen hizmet sağlayıcıları gibi başkalarıyla paylaşmamıza (yine ayarlarınız doğrultusunda) izin vermiş olursunuz. Bu lisans, içerikleriniz sistemlerimizden silindiğinde sona erer.
İçeriklerinizi teker teker veya hesabınızı silerek tek seferde silebilirsiniz. Hesabınızı nasıl sileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. Hesabınızı silmeden önce dilediğiniz zaman verilerinizin bir kopyasını kişisel cihazına yedekleyebilirsiniz.
İçeriğin silinmesinden sonra bu içerik diğer kullanıcılar tarafından görüntülemez. Ancak bu içerikler aşağıdaki durumlarda sistemlerimizde kalmaya devam edebilir:
teknik sınırlamalar nedeniyle silme işleminin hemen gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı haller (bu durumda, içerikleriniz siz sildikten sonra maksimum 90 gün içinde silinecektir);
içeriklerinizin bu lisans doğrultusunda başkaları tarafından kullanıldığı ve bu kişilerin içeriklerinizi silmediği haller (bu durumda bu lisans, söz konusu içerikler silinene kadar geçerliliğini korumaya devam eder) veya
silme işlemini hemen gerçekleştirmenin aşağıdakileri kısıtladığı haller;
yasadışı aktiviteleri veya koşullarımıza ve ilkelerimize ilişkin ihlalleri araştırma ya da tespit etme (örneğin, Ürünlerimizin veya sistemlerimizin kötüye kullanımının tespit edilmesi ya da araştırılması);
kanıtların korunması gibi yasal zorunluluklara uyma veya
adli veya idari bir makam, kolluk kuvvetleri ya da devlet kurumunun talebini yerine getirme;
bu durumda içerikler, saklanmalarını gerektirecek sebepler ortadan kalkana kadar saklanır (içeriklerin saklanma süresi duruma göre değişiklik gösterir).

Yukarıdaki durumlarda bu lisans, içerikleriniz tamamen silinene kadar geçerliliğini korumaya devam eder.

2. Adınızı, profil resminizi ve Semtte Bul’daki faaliyetleriniz hakkındaki bilgileri reklamlarda ve sponsorlu içeriklerde kullanma izni: Adınızı, profil resminizi ve Semtte Bul’da gerçekleştirdiğiniz faaliyetler hakkındaki bilgileri, size herhangi bir bedel ödemeksizin, Ürünlerimizde göstermekte olduğumuz reklamların, tekliflerin veya diğer sponsorlu içeriklerin yanında veya bunlarla bağlantılı olarak kullanmamıza izin vermektesiniz. Örneğin reklamı yapılan bir etkinliğe gitmeyi düşündüğünüzü veya reklamlarını Semtte Bul’da göstermemiz için bize ödeme yapan bir markanın oluşturduğu bir Sayfayı beğendiğinizi arkadaşlarınıza gösterebiliriz. Bu tür reklamlar, sadece Semtte Bul’da gerçekleştirdiğiniz eylemleri görmesine izin verdiğiniz kişiler tarafından görüntülenebilir. Reklam ayarlarınız ve tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

3. Kullandığınız veya indirdiğiniz yazılımları güncelleme izni: Yazılımlarımızı indirmeniz veya kullanmanız halinde, mümkün olan durumlarda bize yazılımlara güncelleme indirme ve yükleme izni vermiş olursunuz.

4. Fikri mülkiyetimizin kullanımına ilişkin sınırlamalar

Sahip olduğumuz fikri mülkiyet hakları kapsamındaki içerikleri kullanmanız ve bunları Ürünlerimizde kullanıma sunmanız halinde (örneğin Semtte Bul’da oluşturduğunuz veya paylaştığınız içeriklere eklemeniz için sağladığımız görseller, tasarımlar, videolar veya sesler), ilgili içeriğin tüm hakları bize ait olacaktır (bu durumda içerik size ait olmayacaktır). Telif haklarımızı veya ticari markalarımızı (ya da benzer markaları) sadece Marka Kullanım Kurallarımızda açıkça izin verilen şekilde veya bizden önceden yazılı izin alarak kullanabilirsiniz. Yazılımımızı değiştirmek, türevlerini oluşturmak, kaynak koda dönüştürmek veya başka bir şekilde bizden kaynak kod çekmeye çalışmak için öncelikle bizden yazılı izin almanız (veya bir açık kaynak lisansı altında izin almanız) gerekir.

 

4. Ek hükümler
1. Koşullarımızın güncellenmesi

Size daha iyi hizmet sunmak ve Ürünlerimizi siz ve topluluğumuz için daha iyi hale getirecek yeni özellikler geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla, Koşullarımızın hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı doğru şekilde yansıtması için bu Koşulları zaman zaman güncellememiz gerekebilir. Yalnızca hükümlerin artık uygun olmadığı veya yetersiz olduğu, söz konusu değişikliklerin makul olduğu ve menfaatlerinizin göz önünde bulundurulduğu durumlarda değişiklik yapacağız.
Değişikliklerin yasalar uyarınca yapıldığı haller hariç olmak kaydıyla, bu Koşullarda yapacağımız değişiklikleri en az 30 gün önce bildirecek (ör. e-posta yoluyla veya Ürünlerimiz aracılığıyla) ve Koşullar yürürlüğe girmeden önce size Koşulları inceleme fırsatı vereceğiz. Güncellenen Koşullar yürürlüğe girdiğinde, Ürünlerimizi kullanmaya devam etmeniz durumunda bu Koşullara tabi olursunuz.
Ürünlerimizi kullanmaya devam edeceğinizi umuyoruz. Ancak güncellenen Koşullarımızı kabul etmez ve artık Semtte Bul topluluğunun bir parçası olmak istemezseniz, hesabınızı istediğiniz zaman silebilirsiniz.

2. Hesabın askıya alınması veya kapatılması

Semtte Bul’un, kullanıcıların düşünce ve fikirlerini paylaşırken rahat ve güvende hissettikleri bir yer olmasını istiyoruz.
Topluluk Standartlarımız başta olmak üzere Koşullarımızı veya İlkelerimizi açıkça, esaslı ya da sürekli olarak ihlal ettiğinizi belirlememiz halinde, hesabınıza olan erişiminizi durdurabilir veya kalıcı olarak engelleyebiliriz. Diğer kişilerin fikri mülkiyet haklarını sürekli olarak ihlal ederseniz ya da yasal nedenlerin gerektirdiği durumlarda da hesabınıza erişiminizi durdurabilir veya kalıcı olarak engelleyebiliriz.
Hesabınıza erişiminizi durdurmamız veya kalıcı olarak engellememiz halinde, söz konusu tedbirimizin bizi veya diğer kişileri yasal yükümlülük altında bırakmayacağı; kullanıcı topluluğumuza zarar vermeyeceği; hizmet, sistem veya Ürünlerimizin bütünlüğünü ya da işleyişini tehlikeye atmayacağı veya engellemeyeceği; teknik sınırlamalar nedeniyle kısıtlı olmadığımız veya yasal nedenlerle eylemi gerçekleştirmemizin yasak olmadığı haller saklı kalmak kaydıyla, sizi bilgilendirecek ve inceleme talep edebilmeniz için sahip olduğunuz seçenekleri bildireceğiz.
Hesabınız kapatıldıysa neler yapabileceğiniz ve hesabınızı bir hata sonucu kapattığımızı düşünüyorsanız bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Hesabınızı silmeniz veya hesabınızın kapatılması hallerinde bu Koşullar, aramızda bir sözleşme teşkil etmeyecek olup feshedilmiş sayılacak ancak aşağıdaki hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir: 3, 4.2-4.5.

3. Sorumluluğun sınırlandırılması

Sunabileceğimiz en iyi Ürünleri sunmak ve bu Ürünleri kullanan herkesin uyacağı açık ve anlaşılır kurallar belirlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak Ürünlerimiz “olduğu gibi” sunulmaktadır. Dolayısıyla Ürünlerimizin daima emniyetli, güvenli veya hatalardan arınmış olacağını ya da kesintisiz, gecikmesiz veya kusursuz şekilde çalışacağını garanti etmiyoruz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, ZAPTA KARŞI TEMİNAT VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR GARANTİYİ REDDEDİYORUZ. İnsanların ve başkalarının neler söylediğini kontrol etmiyoruz ve yönlendirmiyoruz. Bu kişilerin eylem ve davranışları (internette veya internet dışında) veya paylaştıkları herhangi bir içerik (saldırgan, uygunsuz, müstehcen, yasadışı veya başka biçimde uygunsuz içerikler dahil) için tarafımız sorumlu değildir.
Ürünlerimizde ne zaman sorun çıkacağını öngörmemiz mümkün değildir. Bu doğrultuda, yükümlülüğümüz yürürlükteki yasalar çerçevesinde izin verilen en geniş ölçü ile sınırlı olacaktır. Bu Koşullardan veya Semtte Bul Ürünleri’nden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir kâr, gelir, bilgi veya veri kaybı ile bağlı, özel, dolaylı, emsal niteliğinde, cezai veya arızi zarardan dolayı, bu tür zararların meydana gelebileceği tarafımıza bildirilmiş dahi olsa, tarafımız size karşı yükümlü olmayacaktır.

4. İhtilaflar

Sizinle aramızdaki ihtilafları en aza indirmek ve mümkünse tamamen önlemek için açık ve anlaşılır kurallar belirlemeye çalışıyoruz. Yine de bir ihtilaf meydana geldiğinde, ihtilafın nerede çözülebileceğini ve hangi yasaların geçerli olduğunu önceden bilmek faydalı olacaktır.
Bir tüketiciyseniz, bu Koşullar veya Semtte Bul Ürünleri nedeniyle veya bunlarla ilişkili olarak bizimle aranızdaki her türlü iddia, dava nedeni ya da ihtilafta, ikamet ettiğiniz ülkenin yasaları geçerli olacaktır. İddianızı ilgili ülkede, iddia üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede çözümleyebilirsiniz. Ayrıca, bu iddiaları mahkemeye taşımak için bu mahkemelerden birine ait kişisel yargı yetkisine başvuracağınızı ve yasa hükümlerindeki ihtilaflara bakılmaksızın hem bu Koşulların hem de diğer herhangi bir iddianın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacağını kabul edersiniz.

5. Diğer

Bu Koşullar (eski adıyla Hak ve Sorumluluklar Bildirimi), Ürünlerimizi kullanımınızla bağlantılı olarak Semtte Bul ile aranızdaki tüm sözleşmeyi teşkil etmektedir. Bu Koşullar, önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.
Sunduğumuz Ürünlerden bazıları ilave koşullara tabidir. Bu Ürünlerden herhangi birini kullanmanız halinde, ilgili ilave koşullar size beyan edilir ve sizinle olan sözleşmemize dahil edilir. Örneğin reklam satın alma, ürün satma, uygulama geliştirme, işletmeniz için bir grup veya Sayfa yönetme, ölçüm hizmetlerimizi kullanma gibi ticari veya kurumsal amaçlarla Ürünlerimize erişim sağlar veya Ürünlerimizi kullanırsanız, Ticari Koşullarımızı kabul etmeniz gerekir. Müzik barındıran içerikler yayınlar veya paylaşırsanız, Müzik Kurallarımıza uymanız gerekir. İlave koşulların bu Koşullarla ihtilaflı olması halinde, ihtilaf bulunan noktalarda ilave koşullar geçerli olacaktır.
Bu Koşulların herhangi bir kısmının uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, Koşulların geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecek ve geçerliliğini koruyacaktır. Bu Koşulların herhangi birinin uygulanamaması halinde, bu durum söz konusu koşuldan feragat olarak kabul edilmeyecektir. Bu Koşullar üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik ya da feragat, tarafımızca yazılı olarak yapılmalı ve imzalanmalıdır.
Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin hiçbirini, iznimiz olmaksızın başkasına devredemezsiniz.
Anıtlaştırılması halinde hesabınızı yönetecek bir kişi (hesap vârisi olarak anılacaktır) belirleyebilirsiniz. Hesabınız anıtlaştırıldıktan sonra, hesabınızdaki bilgilerin açıklanması sadece hesap vârisiniz tarafından ya da vefat ettiğinizde veya iş göremez duruma geldiğinizde içeriklerinizin açıklanmasını istediğinizi açıkça beyan eden geçerli bir vasiyet veya benzer bir belgede belirttiğiniz kişi tarafından talep edilebilir.
Bu Koşullar, herhangi bir üçüncü tarafın lehine hak sağlamayacaktır. Herhangi bir birleşme, devralma, varlık satışı ya da yasa veya diğer bir hükmün işletilmesi ile bağlantılı olarak, bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizin tamamı, tarafımızca serbest bir şekilde devredilebilir.
Bazı durumlarda (örneğin başka birisinin kullanıcı adınız üzerinde hak iddia etmesi ve kullanıcı adınızın gerçek hayatta kullandığınız isimle ilgisiz görünmesi halinde) hesabınızdaki kullanıcı adını değiştirmemiz gerekebilir. Böyle bir durumda sizi önceden bilgilendirir ve nedenini açıklarız.
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşleriniz ve diğer önerileriniz bizim için her zaman çok önemlidir. Görüş ve önerilerinizi herhangi bir kısıtlama olmaksızın veya herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahibiz. Ayrıca bu görüş ve önerileri gizli tutma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
Size açık bir şekilde verilmemiş tüm haklar saklı tutulmaktadır.

Gizlilik Politikası

Web Sitesi tarafından hazırlanan tüm yazılı ve görsel içeriklerin hakları Semtte Bul’a ait olup, kullanıcılar izinsiz olarak kopyalayamaz ya da kullanamaz. Semtte Bul dilediği zaman bu yazılı ve görsel içerikleri değiştirme, kaldırma, düzeltme, ekleme ya da çıkarma yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, web sitesinde yer alan içeriklerde tanıtımı yapılan ürünlerle ilgili kararını sitedeki içeriklerden bağımsız olarak verdiğini ve ilgili oyun ve/veya ürüne ilişkin Semtte Bul’un maddi ve/veya manevi sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hiçbir şekilde Web Sitesi’nde yer alan bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

Semtte Bul, internet sitesinin kullanım amaçları doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların bilgisayarlarına “Cookie” (çerez) olarak adlandırılan ve kullanıcıyı tanımlamaya yardımcı olan web tarayıcısı tarafında okunabilen metin dosyaları yerleştirebilir. Kullanıcılar istekleri doğrultusunda işlevsel kullanım amacıyla yerleştirilecek Cookie’leri kişisel web tarayıcı ayarları sayesinde engelleyebilme haklarını saklı tutarlar. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, kullanıcıların web sitenize yaptığı önceki ziyaretlere dayalı olarak reklam yayınlamak üzere çerezleri kullanmaktadır. Google’ın DoubleClick çerezlerini kullanması, kendisinin ve iş ortaklarının, sitenize ve/veya İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılarınıza reklam sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar, Reklam Ayarlarını ziyaret ederek ilgi alanına dayalı reklamcılık için DoubleClick çerezi kullanımını devre dışı bırakabilir. Web Sitesi, Kullanıcıların IP bilgilerini genel bir şekilde Kullanıcıların tanımlanmasını sağlamak ve kapsamlı olarak demografik bilgi toplamak amacıyla kayıt etme hakkına sahiptir. Web Sitesi, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi’nde aksi belirtilmediği sürece toplanan kullanıcı bilgilerini yalnızca kendi iş akışı için kullanmayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve herhangi bir kuruluş ya da şirkete satmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ancak, gizlilik kapsamında olan bilgiler aşağıda belirtilen yasal durumlar ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açılabilir.

Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
Site mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde
Yukarıda üç madde halinde yer alan bu yükümlülükler ve talepler içerisinde paylaşılacak kullanıcı bilgileri dolayısıyla, kullanıcı işbu Gizlilik Bildirimi ile belirtilen gizlilik kurallarının dışına çıkıldığı iddiası ile Web Sitesi’nden maddi ya da manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, Web Site’sinin tazmin yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Semtte Bul, kendisine ait alan adı içerisinde benimsemiş olduğu iş politikalarına uygun olarak yerleştireceği Banner ve yönlendirme uygulamaları ile kullanıcıları başka bir siteye yönlendirebilme hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu içeriklere giriş yaparak erişim sağladığı internet sitesinde karşılaşacağı içerik ve gizlilik politikalarında Semtte Bul’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Ayrıca Web Sitesi’ erişiminde Google tarafından kullanıcı bilgilerinize (IP adresi, sitede bulunduğunuz sayfa, sayfa içerisinde tıklamış olduğunuz herhangi bir reklam gibi bilgiler) erişim yapmakta ve tarafınıza kullanım alışkanlıklarınıza göre reklam çıkarmaktadır. Kullanıcı bilgileriniz (IP adresi, sitede bulunduğunuz sayfa, sayfa içerisinde tıklamış olduğunuz herhangi bir reklam gibi bilgiler) herhangi bir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmamakta olup Google ve Semtte Bul tarafından saklanmaktadır.

Kısaca:

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır.
Google’ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara Web Sitesi’nde ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır.
Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir.

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
SATICI: semttebul.com

Adresi: Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Cad. No:11/502,34413 Kağıthane/Istanbul
Telefon: 0212 534 80 80
E-posta: info@semttebul.com

ALICI: 
Müşteri 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.semttebul.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.semttebul.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından …. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu …. adresinde ….’a teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.semttebul.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – VADELİ FİYAT:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 – FAİZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 12 – PEŞİNAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 – ÖDEME PLANI:
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 – CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.semttebul.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.